Az országban több százezerre tehetjük azok létszámát, akik „felébredettnek” tartják magukat. Rengeteg szervezet, csoport, mozgalom, honlap és Facebook oldal küzd már az információk terjesztéséért, a felébredettek táborának bővítéséért. A rendszerkritikus témakörök aktív és elkötelezett követői potenciális szimpatizánsai (és szavazói) annak a pártnak, amely hajlandó felvállalni az általuk képviselt értékeket. A párt felépítése és megszervezése ezért nem is történhet másként, mint a már létező rendszerkritikus/felébredett csoportok és közösségek szövetsége révén. 

A pártszervezés 
- Összefogás és közösségépítés: össze kell fognia azokat a különféle csoportokat és közösségeket, amelyek nem állnak kapcsolatban egymással (esetleg nem is ismerik el a másik által képviselt téma létjogosultságát), és meg kell teremteni közöttük a kölcsönös elfogadásra épülő harmóniát, kialakítani az együttműködés módját és mikéntjét. Az egymás iránti türelem és megértés és elfogadás elengedhetetlen annak a nagy, közéleti szintű közösségnek a felépítéséhez, amely képes lehet megváltoztatni a társadalom gondolkozását. 

- Struktúra biztosítása: A párt legyen puszta struktúra, amit a csatlakozó közösségek töltenek meg tartalommal. A pártnak szervezeti hátteret kell biztosítani a rendszerkritikus csoportok és közösségek érdekvédelmi és szerveződési törekvésének, oly módon, hogy azok – a párttagság felvétele nélkül is – képesek legyenek egyedül befolyásolni, együtt pedig meghatározni az irányvonalat és a döntéseket. 

- „A tagság képviselete – a vezetés kötött mandátuma”: A pártnak mozgalomszerűen kell működnie. Ezért a párt vezetése pusztán végrehajtói feladatkörrel rendelkezhet a tagság által megszabott irányvonal mentén. Ezzel garantálható leginkább az érdekvédelmi funkció, valamit őrizhető meg a tagság bizalma.

- Tizedesi rendszer: A párt szimpatizánsi rendszerének felépítésnél követhető modell lehet az Élő Közösségek honlapján felvázolt Tizedesi elven alapuló elgondolás.

A pártszervezést támogató eszközök:
- Médiaszövetség – Légy Te a média!: létre kell hozni egy olyan alternatív médiumot, amely képes felvenni a versenyt a „rendszerbéli” médiumok hatásával. Nyissuk fel minél több ember szemét, és építsük fel a valóság és igazság felületét. Ha egy egyszerű Facebook oldal képes hetente tízezrekhez eljuttatni fontos híreket, akkor képzeljétek el mire képes tíz vagy épp száz oldal, honlap, mozgalom és szervezet, ha azok közös stratégia mentén, egymással együttműködve cselekszenek! Össze kell gyűjteni mindazokat, akik már rendelkeznek a nyilvánosságot elérő és megszólítani képes oldallal, csoporttal, mozgalommal, honlappal vagy szervezettel stb. vagy részt venne a munkában. 

- Aktivitások: A hatástalan és céltalan tüntetések szervezése helyett a pártnak cselekvő, építő módon kell megjelenítenie magát. Alapvetően azokra – a közösségek erejére és az összefogásra épülő –, az emberek életét könnyítő, azokhoz hozzájáruló egyszerű eszközökkel kell élnünk, amelyek bárki számára elérhetőek és megvalósíthatóak. Ezért törekedni kell olyan helyi garázs- és kacatvásárok, cserebere börzék, termelői piacok szervezésére, bevásárló közösségek (kosárkörök) létrehozására, nagyvárosokban közösségi kertek alapítására, valamint jótékonysági bálok, adománygyűjtések tartására, adományboltok és szívességbankok működtetésére stb., amelyek révén megmutatható, hogy igenis lehet cselekedni saját erőnkből is. 

- Előadások, összejövetelek szervezése, amely alkalmak révén megismerhetőek a párt által kitűzött célok és az azokért dolgozó személyek. A már működő közösségek nyílt napok tartásával mutathatják meg eredményeiket, életük más minőségét.