A rendszer a társadalmat tudatlanságban tartja, elhallgatja az igazságot,de nem teszi lehetővé még az „érzékeny” témák megvitatását sem. Ezért ki kell mondani az eltitkolt igazságot, fel kell ébreszteni az embereket. Természetesen nem szabad a tévedhetetlenség illúziójába tévedve azt feltételezni, hogya teljes bizonyosság birtokában vagyunk (sőt, ez éppen hogy életveszélyes feltételezés volna), de olyan egyszerű, ám közéleti szintre nem emelt tételek kijelentése terén nem tévedhetünk nagyot, mint például: ez a rendszer boldogtalanná, beteggé, kiégetté, kizsákmányolttá, rabszolgává stb. tesz. Rengeteg téma akad, ahol a társadalom egésze által érzékelt, de ki nem mondott igazságok lakoznak. Ha ezekre felhívjuk a figyelmet, akkor az egyes emberek is ráébrednek: „jé, ebben a kérdésben én is pont ezt érzem, tapasztalom és gondolom, lehet nem vagyok egyedül!?” Döbbentsük rá az embereket, hogy a véleményük nem egyedi, a HIBA NEM BENNÜK van, hanem a rendszer minden elemében. Tudatosítsuk a társadalommal, hogy az egészségügy nem gyógyít, az oktatás megtör, de nem ad használható tudást, a pénzügyi felépítmény kifoszt, igazságszolgáltatás nem szolgálja az igazságot, a munkaviszony rabszolgává és megalázottá tesz, és nem biztosítja az emberhez méltó életet – folytathatnánk a sort. 

Hívjuk fel az emberek figyelmét azokra a folyamatokra, amelyek egyértelműen jelzik számunkra, hogy a világunk a vesztébe rohan. Az ütközés vagy becsapódás gyakorlatilag elkerülhetetlen, ezért nekünk nem marad más lehetőségünk, mint hogy felkészülünk a legrosszabbra. Mik azok a csapások, amelyek már a mi életünkben is bekövetkezhetnek? A legsürgetőbb és legközelibb a fenntarthatatlan gazdasági- és pénzügyi rendszer várható összeomlása miatt kitörő harmadik világháború. Ha ezt valahogy mégis sikerül megúszni, akkor figyelembe kell venni a környezetkárosítás globális pusztító hatásával járó súlyos következményeket (pl. egészségügyi, éghajlativáltozások stb.). Kevésbé kelt pánikot, de reális probléma a demográfiai összeomlás és az ezzel járó nyugdíj-katasztrófa. Itt kérdésként merül fel, hogy mit is tehetne a párt ilyen apokaliptikus fenyegetések ellenében? A Bő ország fejezetben ismerhető meg a válasz. 

Keményebb harc lesz a többségi társadalom által igazságkéntértelmezett tételek megcáfolása és a valóság bebizonyítása. Az igazság megismerésében ugyanakkor nem végezhetünk félmunkát, el kell érni a kényesebb témák feltárását és hiteles vizsgálatok lefolytatását. 

Be kell bizonyítanunk, fel kell tárnunk a következőket:

- Történelem-feltárás: ismerjük meg a valódi múltunkat, hogy tudjuk kik is vagyunk valójában. Talán az egyetlen nép vagyunk Európában, amely nem tudja hogyan került oda, ahol most van. A nemzeti önképünket évtizedről évtizedre módosítgatják az épp aktuális hatalom érdekei szerint, miközben a valódi igazság egészen máshol keresendő.

- A közélet feltárása: a politikai és gazdasági elit összefonódásának és a valódi háttérben irányítók személyének megismerése. A magyar rendszerváltás valódi hátterének és levezérlésének megismerése (köztük az „ügynökakták” nyilvánosságra hozása). Egyházak hátterének és működésének, az állammal fennálló összefonódásának feltárása. 

- Chemtrail jelenség: a kétkedők kétségeit megszüntetni képes vizsgálat lefolytatása, illetve abban az esetben, ha az „összeesküvés-elméletet” nem sikerül kétséget kizáróan megcáfolni, akkor a jelenség okainak állami szintű feltárása.

- Földi és földönkívüli intelligens lények, fajok létezésével kapcsolatos információk összegyűjtése, elemzése és érdemi kiértékelése. Feltárni mindazon jelenségek hátterét, amelyekre ma nincs érdemi vagy hivatalos magyarázat, ugyanakkor rengeteg embert érintenek vagy foglalkoztatnak.- Egészségipar feltárása: a gyógyszeripar és az egészségügyből hasznot húzó érdekcsoportok felderítése. Oltások egészségi hatásainak és mellékhatásai feltárása, bizonyítása (vagy cáfolata) annak, hogy az oltott „populáció” kevésbé érintett a kórok által, mint a nem oltott emberek. 

Az igazság szabaddá tesz. Ha megismerjük, hogy mi miért is történik, miért vagyunk foglyai a hazugságoknak, miért vagyunk betegek és boldogtalanok, akkor képesek leszünk kilépni a mátrixból.