Magyarország gazdag, mindent megadna a területén élőknek, mégis milliók tengődnek kilátástalan körülmények között. Ennek a legfőbb oka, hogy a rendszer igazságtalanul szervezi meg a közösen megtermelt javak elosztását, és hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik munkájukkal járulnak hozzá mindannyiunk boldogulásunkhoz. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogy egy fizetésből nem lehet eltartani egy családot (de még kettőből sem)!

A gazdaság korrekciója nem kerülhető el! Igazságtalan volta mellett azért sem kerülhető el a „korrekció”, mivel a jelenlegi globális gazdasági és pénzügyi rendszer fenntarthatatlan, összeomlása csak idő kérdése. Fel kell készülni a dolláralapú gazdaság kifulladására annak érdekében, hogy a bekövetkező válság (vagy még súlyosabb történelmi vihar) ne tegye teljesen kiszolgáltatottá az embereket és az országot. Teljes szemléletváltás a gazdaságban! Az ország gazdaságát az extraprofit termelése helyett az emberek szolgálatába kell állítani, hogy közös munkánk gyümölcse a boldogulásunkat és boldogságunkat szolgálja a személytelen vállalatok ismeretlen tulajdonosai helyett. Legyen az ember a gazdaságunk célja! 

A bőség forrása:

- Megújuló energiaforrások kiaknázása és geotermikus átállás: Rendelkezésünkre állnak megújuló energiaforrások, mégsem élünk velük, pedig süt a nap és fúj a szél, míg a lábunk alatt geotermikus energia „hever parlagon”. Az átállás hosszabb távon egyébként is elkerülhetetlen, mivel a gáz és olaj korlátozott mennyiségben van jelen a Földön, és ennek okán egyszer csak elfogy. Teljesen értelmetlen kényelmesen várakozni ennek bekövetkezésére, inkább készüljünk fel az elkerülhetetlenre. Indítsuk el a Magyar Geotermikus Köztársaság projektet, mivel hazánk geotermikus nagyhatalom. A föld kincsét hasznosíthatnánk fűtésre, villamosenergiatermelésre és a gyógyturizmusban. A településeinket ráköthetnénk a hőenergiát hasznosító fűtés- és melegvíz előállító rendszerekre, míg a 100 Celsius-fok feletti víz energiáját elektromos árammá alakíthatnánk. És ott van még a sok felszínre törő termálforrás is, melyek vizére építve fellendíthetnénk a gyógyturizmusunkat is. Fogjunk össze és hajtsuk végre Magyarország geotermikus átállását!

- Mezőgazdaság újraalkotása: a Föld nevű bolygón van egy árucikk, amelyre kivétel nélkül minden embernek szüksége van, mégis azok, akik ezt a nélkülözhetetlen terméket állítják elő, nem tudnak megélni munkájuk gyümölcséből. Az élelmiszer ez az árucikk, és a gazdák azok, akinek nem nyújt megélhetést a föld. Mindez jól mutatja, hogy mennyire hibás a rendszerünk, mert egy normálisan működő gazdaságban ilyen nem fordulhat elő. Ezért újra kell alkotnunk a mezőgazdaságunkat, hogy tisztes megélhetést nyújtson azoknak, akik nélkül nem volna mit ennünk.

- Élőfalu-program indítása, a kihaló falvak megmentése, és a városokból vidéki kisközösségekbe települni szándékozók állami támogatása. A rendszerről leválás és önellátásra berendezkedés, valamint az öko-gazdálkodásra átállás modelljének lehetővé tétele, és támogatása. Családi gazdaságok megerősítse, a Kert-Magyarország projekt újragondolása.

- Pénzügyi és gazdasági rendszer közösségi szemléletű átalakítása, a bankvilág tevékenységének és a visszaéléséknek feltárása. A társadalmat megnyomorító adósrabszolgaság felszámolása, az Izland-projekt megvalósítása.

- A „helyben vedd meg” elvet követve helyi termékek és termények vásárlásának, illetve helyi piacok létrehozásának támogatása. A helyi és regionális gazdaságok újraélesztése, megerősítése.