Magyarország legyen szabad, nem pedig idegen érdekek és hatalmak játékszere. Ezért újra kell fogalmaznunk a magyar nemzeti érdekeket ennek keretében:
- Fel kell készülni az újabb gazdasági világválság, és az azt követő III. világháború várható kirobbanására annak érdekében, hogy annak pusztító hatását a lehető legnagyobb mértékben elkerülhessük, kivédhessük.

- Felül kell vizsgálni az ország EU és NATO tagságát, abban betöltött szerepét.

 

- Küzdeni kell az USA és az Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) elfogadása ellen, mert az nem szolgálja Magyarország (sem az egyes EU tagállamok) érdekeit. Nem szabad hagyni annak érvényesülését, fel kell hívni a figyelmet a kockázatokra. STOP TTIP!

- Távol kell maradni minden fegyveres konfliktustól. Az erőszak nem vezet sehová, csak újabb erőszakot szül, mivel „aki kardot ránt, kard által vész el”. 

- Fel kell dolgoznunk a trianoni tragédiát, az nem lehet a jövőnk építésének és a szomszédos, velünk együtt élő népekkel fennálló kapcsolataink gátja. Ezen úton vezessen minket József Attila a Dunánál című verse: „A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.”  A nemzetet ugyanakkor nem az állami erőszakszervezetek fegyveres erőivel biztosított nemzetközi határok közötti keretekben kell képzelnünk, hanem közösségi alapon. A határon túli magyarságot és annak közösségeit be kell kapcsolnunk és integrálnunk a nemzet testébe. A fegyveres határrevízió nem képezheti célunkat.